Vriend worden

Vriend van de Hof te Zandekerk worden?

Restauratie en onderhoud van de kerk kosten veel geld.
Daarom vragen wij u om ook Vriend te worden zodat we samen kunnen zorgen dat de Hof te Zandekerk en de tuin in goede conditie blijven.
Met een vrijwillige bijdrage helpt u om dit belangrijke en unieke monument in Zeeuws-Vlaanderen te behouden voor toekomstige generaties opdat we daar op een cultureel gevarieerde manier gebruik van kunnen blijven maken.
Omdat we een ANBI instelling zijn is de gift aftrekbaar van de belasting.
Hierover kunt u meer informatie verkrijgen bij onze penningmeester (gegro.1947@hetnet.nl)

“Vriend worden van de Hof te Zandekerk”?
Stort dan a.u.b. uw vrijwillige bijdrage op Rek.no. NL 46 RABO 0142 138 371 t.n.v. stichting de Kerk in Klooster te Kloosterzande.

Vriendschap komt natuurlijk van twee kanten. Als “vriend” krijgt u korting op concerten en lezingen.
Bovendien ontvangt u dan regelmatig onze digitale nieuwsbrief over actuele zaken en de agenda in uw mailbox, mits u uw e-mail-adres aanmeldt op gegro.1947@hetnet.nl

Wij zien uit naar uw komst als Vriend van de Hof te Zandekerk. Alvast van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van stichting de Kerk in Klooster.

Bezoek ook onze website: www.stichtingdekerkinklooster.nl
En volg ons op Facebook: #stichtingdekerkinklooster.