☰menu
vandaag is het:


 
Door gebruik te maken van het e-mail contactformulier op onze website gaat u ermee akkoord dat:
Wij uw gegevens opslaan
  • Zolang als nodig is voor het beantwoorden van de door u gestelde vraag
  • Bij boekingen; zolang als nodig is om de administratieve handelingen rond de boeking van uw evenement volledig af te kunnen ronden
  • Zolang als nodig is om te kunnen voldoen aan de regelgeving van de fiscus en de overheid.
Het is u bekend dat:
  • Wij uw gegevens niet aan derden ter beschikking zullen stellen, behalve als we daar van overheidswege toe gedwongen worden.
  • U de bij ons geregistreerde gegevens over uzelf steeds bij ons kunt opvragen

Gezien en akkoord