☰menu
vandaag is het:

naam

Stichting De Kerk in Klooster

RSIN code/Fiscaal nummer

818 905 992

doel

De stichting heeft ten doel:
  1. De Protestantse kerk, gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande zodanig in te richten en/of aan te passen en/of in stand te houden dat deze optimaal kan functioneren als multifunctionele ruimte, daarbij volledig rekening houdend met de authenticiteit en monumentale waarde van het gebouw.
  2. Organiseren en stimuleren van manifestaties in en bij het onder 1. genoemde gebouw welke betrekking hebben op de kunst en cultuur in de meest brede vorm.

contact gegevens

  • adres: Willem de Zwijgerlaan 2 te 4587 CJ Kloosterzande
  • e-mail: info@stichtingdekerkinklooster.nl
  • website: www.stichtingdekerkinklooster.nl