Stichting de Kerk in Klooster

  


Artikel 2

Doel

De stichting heeft ten doel:
  1. De Protestantse kerk, gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande zodanig in te richten en/of aan te passen en/of in stand te houden dat deze optimaal kan functioneren als multifunctionele ruimte, daarbij volledig rekening houdend met de authenticiteit en monumentale waarde van het gebouw.
  2. Organiseren en stimuleren van manifestaties in en bij het onder a. genoemde gebouw welke betrekking hebben op de kunst en cultuur in de meest brede vormHof te Zandekerk naam van de instelling RSIN/fiscaal nummer contactgegevens doelstelling beleidsplan bestuurssamenstelling namen bestuurders beloningsbeleid verslag activiteiten financiële verantwoording
Hof te Zandekerk
secretariaat:
Willem de Zwijgerlaan 2,
4587 CJ Kloosterzande
info@stichtingdekerkinklooster.nl
disclaimer »
privacy »
colofon © »
ook op Facebook »
kerk huren »
kaarten bestellen »
jaarverslag 2019 »
het interieur »