☰menu
vandaag is het:

bestuursleden

  • Dhr. M.Evers, voorzitter.
  • Dhr. G. Groenewegen,penningmeester.
  • Dhr. P. Overduin, secretaris.
  • Dhr. B. v.d. Beek, lid.
  • Mevr. D. Suykerbuyck; lid
  • Dhr. R. Poppe, lid.

beloningsbeleid

    De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vorm van beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden
    Zij oefenen hun taken uit idealisme uit.