☰menu
vandaag is het:

Toelichting ANBI

Publicatie op internetsite als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)


Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:
  de naam van de instelling
  het RSIN/fiscaal nummer
  de contactgegevens
  de doelstelling
  het beleidsplan
  de bestuurssamenstelling
  de namen van de bestuurders
  het beloningsbeleid
  een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  een financiële verantwoording

  publicatie belastingdienst (www.belastingdienst.nl)

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Binnen de daarvoor geldende regels
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting