Rabo ClubSupport/Clubactie

Goed, ook voor onze stichting & geweldig voor cultuur in de samenleving van Hulst e. o.
Beste mensen,
de stemperiode voor Rabo ClubSupport 2023 gaat van start! Ook wij van stichting De Kerk in Klooster doen dit jaar opnieuw mee. Op de website van de Rabo Clubkas treft u ook onze inzending aan met daarbij de onderstaande omschrijving *) van wat we met de vorige opbrengst hebben kunnen doen en wat we in het verlengde daarvan verder willen ontwikkelen. We willen namelijk heel graag voor activiteiten een beamer aanschaffen.
Stemmen:
Leden van de Rabo bank in Zeeuws-Vlaanderen kunnen hun stem uitbrengen van 4 tot en met 26 september op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club en in ons geval op de stichting uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die men ontvangt. Als het goed is krijgt u als lid een emailbericht om uw stem uit te brengen of ga daarvoor naar de website. www. Rabobank.nl >clubsupport>stemmen
Elk lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.

*) Omschrijving:
Voor bepaalde activiteiten willen we meer gebruik gaan maken van power-point-presentaties middels een beamer. Deze kan worden ingezet bij culturele thema’s uit ons eigen programma, als extra faciliteit door overige gebruikers van de Hof te Zandekerk. Tijdens exposities of lezingen. Dit zal het gebruik van deze goede ruimte stimuleren. Gezien de monumentale status van de Hof te Zandekerk zullen voor de installatie ervan bepaalde eisen worden gesteld.