☰menu
vandaag is het:

bestuursleden

  • M.Evers; voorzitter.
  • P.J.H.J.Overduin; secretaris
  • G. Groenewegen; penningmeester
  • A. van der Beek; lid
  • D. Suykerbuyck; lid

beloningsbeleid

    De leden van het bestuur ontvangen geen enkele vorm van beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden
    Zij oefenen hun taken uit idealisme uit.