Deze website is uiterst zorgvuldig gebouwd en wordt regelmatig onderhouden en aangepast aan de nieuwste technieken.
Toch kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend.

De producent van deze website, de opdrachtgeefster en haar bestuursleden zijn niet aansprakelijk voor schade welke middellijk of onmiddellijk, direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarin vermelde links