Untitled Document

 

 

 

 


EEN PELGRIMAGE ROND EN IN
HET KERKJE VAN HOF TE ZANDE


Een levende getuige,
door de eeuwen heen in
Kloosterzande


Pentekening uit: Pennestreek ZV, door Jos van Grieken en
Andreas Schelfhout (1994)

Deze collage van foto's en tekstmateriaal is een selectie van een
Powerpoint presentatie over de Hof te Zande Kerk.

Bij eventuele bezichtiging van onze kerk kan deze voorstelling op verzoek worden getoond. Aldaar is ook een meer uitgebreide beschrijving van de geschiedenis en bouw van de kerk aanwezig of kunt u door een gids worden rondgeleid.
Hier volgen nu enkele opnamen van het ex- en interieur van de oorspronkelijk 12e eeuwse kerk.
De aloude zij-ingang heeft al heel wat voeten moeten dragen. Nog altijd komen moderne pelgrims hier binnen, om bemoedigd te worden in geloof, door gebed en werk.

De kansel is uit de 17e eeuw (ca. 1650)

Een gebed:
Gij wacht totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw Woord dat ons
ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, op uw stilte.

(uit: Huub Oosterhuis, Verzameld liedboek, Kampen 2004)

Het interieur van de kerk is nog altijd sober maar niet somber
van gestalte…

Hier volgen wat kleine attributen uit de inrichting van de kerkruimte:
Gedenkbord in de kerk en het kruis...Hier zien we (linkerfoto)
een zgn. Piscine een heilig putje, waar vroeger de restanten van de avondmaalsviering in werden afgevoerd.

In het voorjaar van 1948 werd opdracht gegeven om een nieuw doopvont te ontwerpen. Dhr. Jozef Jonkheim liet zich inspireren door de voet van de preekstoel. Het heeft de vorm van een avondmaalskelk.

 

De engelse soldaten hadden een tekst op de voetrand aan laten brengen, als aandenken van hun verblijf in 1944-1945.


Het bekken werd in
1788 geschonken door een trotse doop-vader


De drie vroeg gothische ramen aan de oostfacade


Hier zien we heel fraai het zgn. kraalmotief om de gothische ramen.

Ook is aan de bovenzijde van de zijramen het toegepaste ornamentiek te zien (zie 2e foto hieronder).


Tegen het 13e eeuwse koor werd in romaanse stijl een schipgedeelte aangebouwd (tijdens het 12 jarig bestand begin 1600). Aan de Zuidzijde kwam een sacristie, nu als consistorie gebruikt.
Met deze kleine fotocollage hopen wij uw interesse voldoende te hebben gewekt om zelf een keer op uw pelgrimstocht het kerkje te bezoeken. Indien u een bezichtiging, individueel of als groep op prijsstelt, kunt u hiervoor contact opnemen bij het secretariaat van de Stichting (tel. 0114 - 68 15 52).

Enkele meditatieve teksten…

* * *

Sinds de 12e/13e eeuw
is dit een plek waar mensen putten
uit de bron van geloof, hoop en liefde.
In goede en slechte tijden hebben mensen hier
het geheim van het leven ontvangen en doorgegeven.
Er is hier gepreekt en gezwegen.
Gods Naam beleden en Hem lof gezongen,
gebeden en gezucht.
Graag bieden wij deze ruimte voor een moment
van stilte en bezinning.
Wij hopen dat u deze ruimte anders verlaat dan u haar binnentrad.
(Tekst anonymus)


* * *

Wat een zegen is deze kleine ruimte.
Wel sober maar niet somber.
En al die speling van het licht, door het glas in lood.
Het ogenschijnlijk overbodige is o zo nodig.
Het Woord, de muziek, het licht, de stilte,
zij vullen al eeuwenlang de gehele ruimte …
(uitspraak van een kerkbezoeker).

 

Samenstelling en foto's: ©PJHJOverduin:REJ2008/Kloosterzande